კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

ინოვაციური პროგრამა Worktask

Worktask- ეს არის სერვისი, რომელიც შექმნილია კონსალტინგის სფეროში სპეციალისტების გუნდის მიერ.
Worktask -ს საფუძვლად დაედო მრავალწლიანი გამოცდილება და უნიკალური გადაწყვეტები, რომლებიც ამაღლებენ პერსონალის მართვის ეფექტურობას და საბოლოოდ კომპანიის შემოსავლიანობას.
Worktask –ში
• თანამშრომელი ხედავს სავსებით კონკრეტულ დავალებებს, მიმდინარე სამუშაოში
• მას და მის ხელმძღვანელს შეუძლია მიიღოს თვალნათელი შეფასება თანამშრომლის საქმიანობის და შემსრულებლობის შესახებ.
• კომპეტენციების განვითარება ატარებს არა სპონტანურ ან პერიოდულ ხასიათს, არამედ ხდება მთელი სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას, რაც უზრუნველყოფს ყოველდღიური ჩართულობის და განვითარების ამაღლებას, როგორც თანამშრომლის ასევე მისი ხელმძღვანელის.
რას აძლევს Worktask –ი მომხმარებლებს:
• ადრე მიუწვდომელი თანამშრომლები ხვდებიან განვითარებისა და განათლების არეში
• ყველაზე ორგანიზებული ადამიანებიც კი , მსგავსი მიდგომისას საგრძნობლად ამაღლებენ შედეგიანობას და მცირდება სამუშაოს შესრულებით გამოწვეული სტრესი.
• სრულყოფის პროცესში ერთვებიან ყველა დონის ხელმძღვანელები. ამასთანავე სპეციალური განათლება ამისათვის საჭირო არ არის, განსაკუთრებით, თუ კრიტერიუმებად დაყოფა შუა რგოლის ხელმძღვანელებისათვის განხორციელებულია მაქსიმალურად მარტივად და მოხერხებულად.
• თანამშრომლების განვითარებაზე დატვირთვის გადანაწილება ხდება პერსონალთან მუშაობის ქვეგანყოფილებასა და შიდა უნივერსიტეტებიდან შუა რგოლის ხელმძღვანელებზე.
• ერთი თანამშრომელია საკმარისი იმისათვის, რომ დავინახოთ საკმარისი რაოდენობის სუსტი რგოლები მრავალათასიან კომპანიაში. ხელმძღვანელების და თანამშრომლების შედეგიანობის კონტროლისათვის 150 კაციან სტრუქტურაში თქვენ დაგჭირდებათ რამოდენიმე წუთი დღეში.

2016-05-31

ერთი თანამშრომელია საკმარისი იმისათვის, რომ დავინახოთ საკმარისი რაოდენობის სუსტი რგოლები მრავალათასიან კომპანიაში.