კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

Jobsstaff 3.0 - რეკრუტინგი

JOBSSTAFF პლატფორმის ახალი ვერსია ითვალისწინებს იმ გადაწყვეტებს, რომლებიც დიდი ხანია მოთხოვნადია HR სპეციალისტების მიერ. პროგრამის ფუნქციონალი შეივსო ახალი შესაძლებლობებით, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამარტივებენ და რეკრუტინგის პროცესის სრულყოფის საშუალებას იძლევიან. ახლა მთელი თქვენი პროექტები პერსონალის შერჩევისათვის მოხერხებულად სორტირდებიან ქვეგანყოფილებების მიხედვით.ახალი ვაკანსიის შექმნისას, თქვენ უბრალოდ უთითებთ საჭირო ქვეგანყოფილებას და შემომავალი რეზიუმეები სორტირდება ავტომატურად.
ვაკანსიისა და შესაბამისი ანკეტის შექმნის შემდეგ (რომლის მომზადებასაც თქვენ შეძლებთ თვითონ ან გამოიყენებთ მზა ვარიანტებს) გენერირდება სპეციალური კოდი. ამ კოდის ჩაშენება შესაძლებელია თქვენი კომპანიის საიტზე, რის შემდეგაც მასზე გაჩნდება კომპაქტური ბლოკი, რომელიც საშუალებას მისცემს მაძიებლებს ღილაკზე დაჭერით გადავიდნენ პერსონალური მონაცემებისა და ტესტების შევსებაზე.
ვერსიაში 3.0 ისევე როგორც პლატფორმის სხვა ბლოკებში რეკრუტინგისათვის იშლება სრულიად განსხვავებული შესაძლებლობები.
ახლა ყველასთან ვინც დაკავებულია კადრების შერჩევით გამოუჩნდა ახალი შესაძლებლობა, გაიგზავნოს შეტყობინება პირდაპირ პროგრამიდან , მათ შორის ჯგუფური.ხელძღვანელი შეძლებს ჩაატაროს ტესტირების მეორე ეტაპი მათთვის ვინც გაიარა შერჩევის პირველი ეტაპი.
ვაკანსიის საიტიდან გაუსვლელად შეგვიძლია თანამშრომლებისა და გავლილი ტესტების შესახებ მონაცემების ნახვა, რაც მოსახერხებელია კანდიდატების შედარებითი ანალიზისათვის.კანდიდატისათვის, ასევე მოცემული პლატფორმა ხდება მეტად სასიამოვნო და მოსახერხებელი.
თანამშრომელთა აყვნის ავტომატიზირებული მიდგომა, გამოიწვევს პატივისცემას იმ კანდიდატებში, ვინც გადის მასიურ შერჩევას.
მათთვის ვინც განსაკუთრებით ძვირფასია ორგანიზაციისათვის და სურს დაიკავოს ტოპ პოზიები, პლატფორმა სხვადასხვა კომპეტენციებში შეფასების სისტემატიზირების საშუალებას იძლევა, რაც საშუალებას მოგვცემს შერჩევა მოხდეს არა მარტო ინტუიციურად, არამედ მივიღოთ შეფასების შედეგების ვიზუალური დადასტურება.
JOBSSTAFF ბლოკის შესაძლებლობები მოცემულია ვიდეო რგოლში:
თუკი თქვენ შეიძინეთ ჩვენი პროგრამა ინტერნეტ-მაღაზიის მეშვეობით, მაშინ ჩვენს ვიდეო რგოლებში, თქვენ შეძლებთ მიიღოთ პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქცია.
იქ წარმოდგენილია შემდეგი ნაბიჯები:
1. პროგრამის მთავარი ადმინისტრატორის მონაცემების რედაქტირება
2. ორგანიზაციის მონაცემების რედაქტირება და ლოგოტიპის შეტანა
3. საცდელი ვაკანსიის ფორმირება და კოდის განთავსება თქვენს საიტზე.

მოცემულ ბლოკს ბევრი ხელმძღვანელი გამოიყენებს ყოველდღიური ამოცანების შესრულების მეთვალყურეობისათვის.
JobsStaff 3.0 - კარდინალურად ახალი მიდგომა

JobsStaff პლატფორმის ვერსია 3.0 ( ძველი სახელწოდება HCAD) თანამშრომელთა მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებით იმ შესაძლებლობებს ხნის, რომლებიც არსად არ იყო ასე ზედმიწევნით ასახული.
ჩვენ გავხსენით ახალი გვერდი თანამშრომლების პერსონალურ კომპეტენციებთან მუშაობის მიმართულებით.ახლა ყოველი ხელმძღვანელი შეძლებს კვალიფიციურად არეგულიროს თავისი დაქვემდებარებულების განვითარება, თვალი ადევნოს როგორ ზედმიწევნით არის დაკავებული თითოეული თანამშრომელი მისთვის მიცემული დავალებებით, საქმიანობის ამა თუ იმ მიმართულებათა ჭრილში. შეძლებს შედეგების შეჯამებას.
ფაქტიურად ჩვენ შევქმენით მექნიზმი შიდა ტრენაჟორის, რომელიც შესაძლოა გახდეს საჭირო სპორტულ ორგანიზაციებში. შეიძლება თვალი ვადევნოთ როგორ ანვითარებს თანამშრომელი ამა თუ იმ კომპეტენციას, ამა თუ იმ მოვლენების მართვის შესაძლებლობას. ამიტომ ტესტების უნივერსალურ კონსტურიქტორს პლატფორმაში შემოუერთდა უნარ-ჩვევებთან მუშაობის უნივერსალური ბლოკი.
ნათელია, რომ მოცემულ ბლოკს უამრავი ხელმძღვანელი გამოიყენებს ყოვედღიური დავალებების მეთვალყურეობისათვის, მაგრამ ეს მხოლოდ შეფასების ახალი ტექნოლოგიის შესაძლებლობების საშუალებს გვაძლევს.

2015-06-13