კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

JobsStaff 3.0 სრული რესტაილინგი

ნოემბრის შუა რიცხვებში JobsStaff-ის 3.0 ვერსიაში იქნება წარმოდგენილი ახალი ტესტების შეკრების სისტემა, ახლად შექმნილი და ასევე არსებული შეფასების კრიტერიუმები. კონსტრუქტორი გთავაზობთ სრულიად ახალ მიდგომას, რომელიც საშუალებას იძლევა გახადოს სისტემა არა მარტო უფრო მოსახერხებელი, არამედ ინტუიტიურად გასაგები. ახლად  განვითარებული ბლოკში უკვე არ იქნება შეფასების კრიტერიუმების ჩანართები, ის ხარისხიანად იქნება აგებული ტესტების გვერდის სტრუქტურაში.

 

ნოემბრის შუა რიცხვებში JobsStaff-ის 3.0 ვერსიაში იქნება წარმოდგენილი ახალი ტესტების შეკრების სისტემა, ახლად შექმნილი და ასევე არსებული შეფასების კრიტერიუმები.

 

კონსტრუქტორი გთავაზობთ სრულიად ახალ მიდგომას, რომელიც საშუალებას იძლევა გახადოს სისტემა არა მარტო უფრო მოსახერხებელი, არამედ ინტუიტიურად გასაგები.

 

ახლად შემუშავებულ ბლოკში არ იქნება შეფასების კრიტერიუმების სანიშნე, ის იქნება თვისობრივად ინტეგრირებული ტესტების გვერდის სტრუქტურაში. ვიზუალურად უფრო გასაგები გახდება თუ რომელ კრიტერიუმს მიეკუთვნება  სხვადასხვა ტიპის შეკითხვები, ასევე ის მონაწილეები რომლებიც მოწვეულნი არიან ამა თუ იმ კრიტერიუმების გამოსაყენებლად- რამდენი ექსპერტია, ხელმძღვანელი და ა. შ.          

 

ახალ ვერსიაში პრაქტიკულად გაუქმდება კიდევ ერთი გვერდი - მთავარი. მის ფუნქციონალს მიიღებს ჰედერი. ამიტომ როცა პროგრამაში ახალბედა შემოდის, ის იმთავითვე მიხვდება არის თუ არა მისთვის პროექტები, დავალებები ან შეტყობინებები კოლეგებისაგან.

 

პლატფორმის განახლებული ვერსია სამუშაოს გახდის ინტუიტიურად გასაგებს და შეამცირებს დანერგვის დატვირთვას, ზოგიერთ შემთხვევაში გამორიცხავს მის საჭიროებას. ახალ ვერსიაში ხელმძღვანელს აქვს საშუალება შექმნას ამოცანები მონაწილეების ჯგუფისთვის, გააგზავნოს ერთიანი შეტყობინებები.

 

2015-09-28

კონსტრუქტორი გთავაზობთ სრულიად ახალ მიდგომას, რომელიც საშუალებას იძლევა გახადოს სისტემა არა მარტო უფრო მოსახერხებელი, არამედ ინტუიტიურად გასაგები.