კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

რუსეთის „სბერბანკ“-მა და კომპანია „კონსალტინგის ინსტიტუტ“-მა მიაღწიეს ახალ შეთანხმებას.

კომპანია „ინსტიტუტ კონსალტინგ“-მა და რუსეთის „სბერბანკ“-მა პარტნიორული გაყიდვების ორგანიზაციის სექტორის  ხელმძღვანელის, ანტონ ნიკეროვის სახით, მიაღწია შეთანხმებას ბიზნესთან ურთიერთქმედების პროგრამის გაგრძელებასა და გაფართოების შესახებ. პროგრამაში მონაწილე ბიზნესის განვითარების უკვე არსებულ ხუთ ცენტრს დაემატა ცენტრები ახალ არბატზე და მ. ბელორუსსკაიას რაიონში. ამ ცენტრებში მუშაობა დაიწყება თებერვლის მეორე ნახევარში.

 

კომპანიებს, სბერბანკის კლიენტებს ვინც დაინტერესებულია HCAD პლატფორმის შეძენაში, შეეძლებათ ისარგებლონ დაუცველი დაკრედიტების გამოყენებით. სბერბანკმა ასევე გამოხატა ორგანიზაციების კონსულტირების მზადყოფნა მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით, საკუთარი ღონისძიებების ფარგლებში.

2015-09-28

პროგრამაში მონაწილე ბიზნესის განვითარების უკვე არსებულ ხუთ ცენტრს დაემატა ცენტრები ახალ არბატზე და მ. ბელორუსსკაიას რაიონში. ამ ცენტრებში მუშაობა დაიწყება თებერვლის მეორე ნახევარში.