Перейти к содержимому

ჩვენი ისტორია

 

2007

საკონსულტაციო კომპანია შპს «კონსალტინგის ინსტიტუტი» დაარსდა 2007 წელს ქ.მოსკოვში.

შპს კომპანია «კონსალტინგის ინსტიტუტი»-ის ძირითადი საქმიანობაა: შექმნა, შემუშავება და განხორციელება ახალი სამუშაო  პროგრამების მენეჯმენტის, მარკეტინგის და პერსონალთან ურთიერთობის დარგებში.

განვითარების ეტაპები

გაზაფხული 2010წ

– შემუშავებულია უნიკალური პროდუქტი თავის მიდგომაში “Upgrate ქვეგანყოფილება (Divisions)”, რომელიც საშუალებას იძლევა განყოფილებებში გადაფორმება განახორციელოს 2-3 დღეში. საკონსულტაციო ინსტიტუტის განყოფილებების მუშაობის მოდერნიზაციის მეთოდოლოგიას აქვს გრძელვადიანი ეფექტი გადაფორმების სწორად შერჩეული სფეროებისა რომელშიც განხორციელდება ტრანსფორმაცია და მასტერკლასების ჩატარების სპეციფიკის გამო.

2010 წ.

– შექმნილია  «კურსი ხელმძღვანელთათვის». ძირითადი პროგრამის  განხრები  – მუშაობა კოლექტივთან და საკუთარ ეფექტურობასთან, კომპანიის მიზნებისა და ამოცანების კორექტირება, საკუთარი სტრატეგიის და ტაქტიკის შემუშავება.

ზაფხული-შემოდგომა 2010 წ

– დაიწყო პროგრამა  SOFS-Top Management\’s Resources. რუსეთში კომპანიების ტოპ-მენეჯმენტის საჭიროების საპასუხოდ, მიაღწიონ სამუშაოს ევროპულ დონეს რუსეთში მათი ქვეშევრდომებისგან — დისციპლინირება, პასუხისმგებლობა, თავდადება, განვითარების სურვილი, შემუშავდა გამოსავალი — სისტემური პროდუქტი SOFS — Top Management\’s Resources.

შემოდგომა 2010 წ.

– კლიენტების აქტუალური პრობლემების პერსონალის შერჩევისას საპასუხოდ, შემუშავდა მასტერკლასი „პერსონალის შერჩევა“. დიდი გამოცდილება, დაგროვილი გუნდებთან მუშაობისას, საკონსულტაციო ინსტიტუტის კომპანიას საშუალება მისცა შეემუშავებინა ახალი მიდგომა თანამშრომელთა შერჩევის სისტემაში, რამაც საგრძნობლად გაამარტივა HR სერვისების ამოცანები.

  2010-2011 წ.

— იმის ვარაუდით რომ შეუძლებელი იქნებოდა ყველა პროექტის რეალიზაცია კერძოდ პერსონალთან მუშაობასთან დაკავშირებული, კონსალტინგის ინსტიტუტმა შეიმუშავა ტრენინგ (სასწავლო) კურსი პერსონალის განყოფილებებისთვის „HR — Course“, რომელიც საშუალებას იძლევა გაანალიზოთ და გამოიყენოთ კომპანიის შიდა რეზერვები, ე.ი. კომპანიის სტრატეგიული მიზნების ფონზე თანამშრომლების მოტივაციისა და პროფესიონალიზმის გაზრდა.

2011 წ.

– პარტნიორობის ხელშეკრულება დაიდო პერსონალის შერჩევის სააგენტო „Smart Personnel“-თან, რომელიც არის Novare Executive Search-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი რუსეთში. თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება პროექტები კომპანიების ტოპ-მენეჯმენტის დამოუკიდებელი შეფასების მიზნით, იმართება პრაქტიკული სემინარები და კონსულტაციები ხელმძღვანელთათვის.

გაზაფხული 2012 წ.

— პარტნიორობის ხელშეკრულება მოსკოვის ბიზნესის საერთაშორისო უმაღლეს სკოლასთან MIRBIS (ინსტიტუტი). თანამშრომლობის ფარგლებში, ხორციელდება პროექტი ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებისა და MBA პროგრამების სტუდენტების პრაქტიკული სწავლება პერსონალის შეფასებისა და კომპანიის ბიზნესის მომგებიანობის გაზრდის შემუშავებულ მეთოდებზე დაყრდნობით.

ზაფხული 2012 წ.

– შემუშავებულია პროდუქტი „ადამიანური კაპიტალის აუდიტი“ – საავტორო  პროგრამა კომპანიის პერსონალის შესრულებულ დავალებებთან შესაბამისობის დასადგენად. პროგრამის მიზანია — თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული მახასიათებლების ობიექტური ანალიზი, რათა გამოავლინოს სამუშაოს ყველაზე პერსპექტიული სფეროები და, შედეგად, გაზარდოს გუნდის საერთო ეფექტურობა. „ადამიანური კაპიტალის აუდიტის“ მეთოდოლოგიის უნიკალურობა ის არის, რომ მენეჯერის/თანამშრომლის განვითარების შესაძლებლობები განიხილება კომპანიის სისტემაში, ბიზნესის სპეციფიკის, მიღებული მართვის სტილის, ამოცანების ხასიათისა და არსებული კორპორატიული კულტურის გათვალისწინებით.

სექტემბერი 2012 წ.

— მონაწილეობა მოსკოვის მთავრობის სუბსიდირების პროგრამაში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, როგორც პარტნიორი და კონსულტანტი. კონსალტინგის ინსტიტუტმა შეიმუშავა რეკომენდაციები და შემოთავაზებები  ბიზნესის სტიმულირების გასაუმჯობესებლად.

შემოდგომა 2012 წ.

— შემუშავებულია საკონსულტაციო პროგრამა და ამავე სახელწოდების მასტერკლასი თემაზე „არამატერიალური მოტივაციის სისტემა“ — პროგრამა საშუალებას გაძლევთ გააძლიეროთ თანამშრომლების ლოიალობა, გაზარდოთ მათი თავდადება მუშაობის თითოეულ დონეზე და შეამციროთ მეტად ძვირფასი პერსონალის გასვლა.

ოქტომბერი 2012 წ.

– გაიხსნა კომპანიის „კონსალტინგის ინსტიტუტის“ წარმომადგენლობა დუშანბეში, ტაჯიკეთსა და ტალინში, ესტონეთში.

თებერვალი 2013 წ.

რუსეთის სბერბანკთან ხელი მოეწერა შეთანხმებას, ბიზნეს წიგნიერების განვითარებისა და ორივე სტრუქტურისადმი ლოიალობის გაზრდის ერთობლივ პროექტთან დაკავშირებით. ამ პროექტის განსახორციელებლად საკონსულტაციო ინსტიტუტმა 5 პარტნიორი ორგანიზაცია მიიზიდა. თითოეულმა მათგანმა მნიშვნელოვანი სამუშაო შეასრულა ამ პროექტზე.

სამეცნიერო საქმიანობის სფერო:

სამეცნიერო მიმართულების განხორციელების ფარგლებში, საკონსულტაციო ინსტიტუტის კონსულტანტები დაკავებულნი არიან ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში მსხვილი ორგანიზაციების ადამიანური კაპიტალის შეფასების მეთოდების შემუშავებასა და დანერგვაში. მეთოდები ეფუძნება კომპეტენციების სამფაქტორიან მოდელს, რომელიც გულისხმობს პიროვნული მახასიათებლების, პროფესიული ცოდნისა და უნარების ანალიზს. განვითარება გულისხმობს თითოეული თანამშრომლის მუშაობაში არსებული შეფერხებების იდენტიფიცირებას და საექსპერტო გადაწყვეტილების მიღებას მისთვის ყველაზე ოპტიმალური განვითარების სტრატეგიის შესახებ.

მეთოდოლოგიის პირველი ტესტირება 2012 წლის ოქტომბერში ჩატარდა.

პარტნიორებისა და კლიენტების თქმით, კონსალტინგის ინსტიტუტი იყენებს კონსულტაციის „ჰუმანურ“ მიდგომებს, თითოეული თანამშრომლის ინდივიდუალური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

დაგვირეკეთ

Управление ресурсами
მომგებიანი ბიზნესის 7 ინგრედიენტი ...

გავაანალიზოთ ერთად

Масштабирование бизнеса

გაამრავლე ბიზნესი

მარტივი რჩევები ჭკვიანი ხალხისთვის

ბიზნესის განვითარება. ნაბიჯები და რეალური ხელსაწყოები

მეტი ჩვენი პროდუქტები

მარტივი რჩევები ჭკვიანი ხალხისთვის